Nemanja Rotar

Blog

Povratak u Davos

Povratak u Davos (odlomak)

Jedan običan mlad čovek putovao je usred leta iz Hamburga, svog rodnog grada, u mesto Davos, u kantonu Graubinden. Išao je u zabita švajcarska brda da bi prodao sanatorijum svoga pradede primarijusu dr Brikmanu.

Praznični esej

Praznični esej

Još jedna godina je ostala za našim leđima. Niti kuda da kreneš niti kuda da se deneš. I čini nam se da nam se opet pamet pomera, da nam život ide ko zna kuda. Možda se i veliki Crnjanski tako osećao kada je zabeležio ove misli: „Ja onda u lađi, kojom se vraćam iz Pančeva, čujem kako vreme ide Dunavom, a korača gvozdeno i kako nas je pregazilo”.

Odjeci u magli

Odjeci u magli

Magloviti dani učinili su da se u meni rasplamsa praznina. Počela je da se širi rapidno i parališe svaki moj misaoni uzlet. Setio sam se starog osobenjaka Gistava Flobera i njegove borbe sa fobijom da će sve naredne rečenice koje bude ispisao biti toliko loše da će ga neminovno kompromitovati na najstrašniji način.

Kurt Eling i Nemanja Rotar tokom 18. Pančevačkog džez festivala

Na večeri sa Kurtom Elingom

Tokom 18. Pančevačkog džez festivala, doživeo sam mnoštvo blistavih trenutaka i imao sreću da razgovaram sa umetnicima svetskog ranga i renomea. Prilikom svih tih susreta potvrdilo se pravilo da što je umetnik veći u svom poslu, on je u životu skromniji i gospodstveniji. Ovo iskustvo bilo je najupečatljivije prilikom druženja sa Kurtom Elingom, trenutno najvećim džez vokalom na svetu.

Pančevo iz prošlosti

General Mihovil Mihaljević

Svako vreme ima svoje graditelje, odvažne neimare koji oblikuju i utemeljuju jedan grad. Atinski polis, odnosno Atina svoj procvat doživljava u vreme vladavine neustrašivog i pravdoljubivog Periklea. Njegov najbolji prijatelj, vajar Fidija, imao je podršku da sagradi najznačajnije građevine helenskog doba koje i dan danji svedoče o genijalnosti grčkog uma i nesvakidašnje politike što je terala bogate građane Helade da izdvajaju nemala sredstva za razvoj umetnosti i ulepšavanje mesta u kome žive.