Nemanja Rotar

Arhiva: 06/2022

Ne znam kako to da nazovem

15/06/2022

Bilo je to davno, imao sam osam ili devet godina. Otac me je poveo sa sobom i svojim kolegama iz Kulturnog centra, gde je radio kao organizator pozorišnog programa, na Festival deteta u Šibeniku. Pančevo je u to vreme, dakle početkom osamdesetih, imalo i lutkarsko pozorište, pošto je dečja predstava bila lutkarska. Pošlo se sa […]