Nemanja Rotar

Arhiva: 03/2021

PRVA KNJIGA MIKE ANTIĆA

14/03/2021

  MIKA: Nije bilo ni jednog književnog susreta a da me deca nisu zapitala kada sam napisao svoju prvu pesmu. Ja svoju prvu pesmu nisam napisao nikad. Napisao sam tek drugu, a prvu sam prepisao od Desanke Masimović. Bilo je to u trećem razredu osnovne škole. Učili smo pesme napamet kao domaći zadatak. Ja sam […]