Nemanja Rotar

U vrtlogu samoće

U vrtlogu samoće

Knjiga eseja “U vrtlogu samoće” predstavlja filozofski bedeker kroz tminu tehnokratski frustriranog sveta i svih duhovnih bespuća savremene civilizacije. Rotar predano ispituje sve najbitnije filozofske, sociološke, kulturološke, književno-teorijske, estetičke i poetičke probleme modernog stvaralaštva, otkriva uzroke duhovne izolacije pojedinaca u megalopolisima, elaborira i rasvetljava psiho-patološka stanja digitalnog društva današnjice.

U ovoj čudesnoj knjizi, kao u kakvom leksikonu ili enciklopediji, nižu se najznačajnija imena mislilaca raznih provenijencija, pa tako nailazimo na velikane filozofije: Budu, Sokrata, lao Cea, Platona, Heraklita, Hajdegera; psihoanalitičare: Frojda, Froma i Junga ili, pak na pisce: Pola Ostera, Mišela Uelbeka ili Džulijana Barnsa. Pisna u Rotarovom maniru, dakle zavodljivo, jednostavno ali sugestivno, ova, nadasve zanimljiva knjiga otvoriće pred vama niz problema i istina o kojima još niste razmišljali ili ako jeste, činili ste to na posve drugačiji način.