Nemanja Rotar

Arhiva: 01/2016

Povratak u Davos (odlomak)

01/01/2016

Jedan običan mlad čovek putovao je usred leta iz Hamburga, svog rodnog grada, u mesto Davos, u kantonu Graubinden. Išao je u zabita švajcarska brda da bi prodao sanatorijum svoga pradede primarijusu dr Brikmanu.