Nemanja Rotar

Blog

O Mikelanđelu

O Mikelanđelu govoreći

Setih se Eliotovih stihova iz „Ljubavne pesme Alfreda Dž. Prufroka“ koji glase: „Žene su ulazile i izlazile, govoreći o Mikelanđelu“. I Crnjanski je pisao o besmrtnom gorostatsu renesense. Činio je to nadahnuto, lirski, kako to on već jedino i ume.

Odlomak iz knjige "Poslednja noć na Levantu"

Poslednja noć na Levantu (odlomak)

Sada sam bar siguran. Živim da bih se divio jednoj ili dvema neizgovorenim rečima. Onim koje mogu da naslutim sat pre sumraka i koje bi trebalo da kažu uplašeno oko srne koja lupka papkom između dva usnula drveta. Neko mi je jednom u šali rekao da sam pogrešio stoleće. To može biti tačno.

Sallie Nichols

Putovanje na kraj duše

Moderna civilizacija masmedija, kompjutera, satelita, nuklearnih bojevih glava, plastike i izrazite banalnosti osiromašila je čovekovu emotivnu stranu, tako bitnu za njegov normalan razvoj u okviru celokupne prirode.

Mika Antić

Nadohvat neba prepunog ptica

Sanjao sam ponovo ptice, letove. Bila je tu jedna plavooka devojka. Sreli smo se na dugoj peskovitoj plaži. „Ne boj se“, rekla je i dodirnula mi kosu, „znam da si zaljubljen u mene kao i ona druga četvorica.

Karl Jaspers

Učitelji folozofi

“Vreme je izašlo iz zgloba” kaže danski kraljević Hamlet. Izgleda da je život u Engleskoj u doba Elizabete I bio toliko tegoban da se Šekspiru činilo kako su svi temelji normalnog društva ozbiljno uzdrmani. Međutim, Hamletova misao za naše vreme je čist eufemizam.

Slobodno novinarstvo nekad i sad

O slobodnom novinarstvu nekad i sad

Kjerkegor nije pred sobom imao moderne štampane i elektronske medije kada je izricao ovaj sud, već jedan mali satiričan nedeljni list koji je tada izlazio u Kopenhagenu i koji bi savremenom čitaocu i gledaocu, naviklom na crne hronike, pornografiju, paranoju, govor mržnje, bombaške napade i ratna razaranja, delovao gotovo idilično.