Nemanja Rotar

KAPLJICE VODE NA OBRVAMA

Ono što je osetio u tuđini, hodajući širokim ramblama, gledajući razmaknute šarene zavese na prozorima zgrada neobične arhitekture i talase puzavica koje su prekrivale svaki pedalj fasada, jeste prezasićenost putovanjima i novim utiscima, nekakav podmukli osećaj otupelosti. Jedno mu je bilo sasvim jasno: mi smo tu, na ovom svetu, usled nekog razloga.

       Deluje kao da je pomislio da bi još jedino književnost, ali ona nepatvorena, brušena i osveštana rukom majstora, mogla da spase čovečanstvo od ledene čamotinje i bezidejnosti. Možda je baš zato pisao neobično, gradio lirski intoniranu putopisnu prozu na temeljima najuspelije antičke i evropske književne baštine. Učinio je da svaka konvencionalna interpretacija njegovog dela zvuči banalno. Knjiga „Juče na putu” zahteva samo i jedino umetnički dijalog.

        Posmatrao je talase kako prekrivaju peskoviti žal. Penušava voda Sredozemnog mora šumila je pod njegovim stopama. Zavaljen u šarenoj naslonjači, slušao je šta mu priča Don Žuan. Hodao je duž mola i video brodove usidrene u marini, kranove lučkih dizalica na čijim su se vrhovima odmarali galebovi, ribarske mreže razapete između uličnih svetiljki kao paukove niti, sa umršenom plutom umesto ulova, zarđale kotve, lance i užad, i udisao miris Mediterana. Ređali su se utisci kao sveto saznanje, kao zakasnela božja promisao. Beležio je samo rečenice nakvašene poezijom. Nije žurio i zato nije mogao da pogreši. Čekao ga je „Spori povratak kući”. Duž čitavog pristaništa bili su postavljeni veliki hangari, pretvoreni u galerije, male muzeje, ateljee i restorane. Daleko na horizontu sakupljali su se tamni oblaci. Kao da se iz tog nebeskog beskraja pomaljao jedrenjak sa Orfejom na palubi. Osećanje stvaranja imao je samo onaj koji ga je preživeo. Doživljaj života putem čitanja, aktivno strpljenje koje se mora učiti uvek iznova kroz nesvakidašnje knjige, poput ove Petera Handkea – zar to nije jedno od najlepših osećanja koja se mogu imati, slično onom kad težina vode pritisne obrve dok plivaš na suncu?

Tekst preuzet iz knjige “2000 karaktera”, Libertateta, 2013.

 

 (Photo by ALAIN JOCARD/AFP via Getty Images)