Nemanja Rotar

Nemanja Rotar gost u emisiji Intervju na RTV Pančevo, novembar 2015. godine

Emisija Intervju RTV Pančevo

Nemanja Rotar gost u emisiji Intervju na RTV Pančevo, novembar 2015. godine.


Nemanja Rotar

Nemanja Rotar

Nemanja Rotar, romanopisac, pripovedač i esejista, rođen je 21. avgusta 1972. godine u Pančevu. U rodnom gradu je završio srednju elektro-tehničku školu, a u Beogradu Filološki fakultet na grupi Srpski jezik sa južnoslovenskim jezicima.